Mensen die te maken hebben met hangende oogleden weten hoe vervelend dat is en hoeveel nare consequenties dat kan hebben. Je houdt veel moeilijker je ogen open. Je gebruikt de wenkbrauwen om de ogen goed te openen. Dit kan zorgen voor hoofdpijn en geeft ook een zeer vermoeid gevoel. Je hebt dan ptosis, hangende oogleden. Met een bovenooglidcorrectie kun je wat aan deze situatie doen. Tegenhanger van deze ingreep is de onderooglidcorrectie, iets dat vooral gebeurt als sprake is van wallen onder de ogen. Deze behandelingen worden overigens nooit tegelijk uitgevoerd. Wel krijgt het bovenste ooglid altijd de prioriteit. Dit omdat soms de situatie onder het oog daar ook door kan verbeteren. 

De bovenooglidcorrectie duurt ongeveer een half uur

Nog voor er een bovenooglidcorrectie uit laat voeren ga je in gesprek met de plastisch chirurg. Er worden foto’s gemaakt van de situatie en de ingreep die ongeveer een half uur duurt wordt doorgenomen. Vaak krijg je plaatselijke verdoving middels een klein spuitje. Soms wordt de ingreep ook uitgevoerd met een klein roesje. Bespreek de mogelijkheden met de chirurg. 

Teveel aan huid en vet zal door de chirurg weg worden gehaald

Dan de ooglidcorrectie zelf. In eerste instantie zal de chirurg op het bovenste ooglid de hoeveelheid huid weggehaald moet worden. Vervolgens snijdt de chirurg ook daadwerkelijk een reepje huid weg. In bepaalde gevallen zal ook meteen een stukje oogkringspier weggehaald worden. Ook als er teveel vet aanwezig is, zal dat weggehaald worden. Heeft de chirurg het teveel aan huid weggehaald en is het naar zijn tevredenheid verlopen, dan worden de kleine bloedvaatjes door de specialist dichtgebrand. Het sneetje dat gemaakt is, wordt gehecht. Vervolgens wordt de omgeving van het oog meteen gekoeld. Dit doet men om de zwelling tegen te gaan. 

Nooit tegelijk een bovenooglid- en onderooglidcorrectie

In vrijwel alle gevallen willen mensen graag een bovenooglidcorrectie en een onderooglidcorrectie uit laten voeren. In zo goed als alle gevallen wordt dan eerst een bovenooglidcorrectie uitgevoerd. In bepaalde gevallen kan een ingreep aan het bovenooglid ook zorgen dat de wallen onder de ogen minder worden. Pas als je helemaal hersteld bent van de ooglidcorrectie, kun je besluiten om alsnog een correctie aan het onderste ooglid uit te laten voeren. Tegelijk worden de behandelingen vrijwel nooit uitgevoerd. De bovenooglidcorrectie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Slechts zelden wordt een cosmetische ingreep vergoed. De prijzen die je voor de ingreep moet betalen, verschilt nadrukkelijk per aanbieder. De behandeling kan in zowel het ziekenhuis als in een kliniek uitgevoerd worden. 

Na de ingreep is het vooral een kwestie van koelen

Na de ingreep is het vooral een kwestie van koelen, alleen zo kan de zwelling snel verminderen. Doorgaans ben je ongeveer een week of zes uit de roulatie. Pas na die week zie je er weer normaal uit. Het uiteindelijke resultaat zie je pas na enkele maanden. Dit gebeurt tijdens de eindbeoordeling, Dan wordt de nieuwe situatie vergeleken met de voor de bovenooglidcorrectie uitgevoerde gemaakte foto’s. Gemiddeld genomen ben je een heel ander mens en zie je er weer frisser en energieker uit na een ooglidcorrectie