Een goede luchtvochtigheid is van groot belang. Je kunt pas van een goede luchtkwaliteit spreken, wanneer de luchtvochtigheid ongeveer 50 tot 60 procent bedraagt. Voldoet jouw fabriekshal niet aan dit percentage? Met industriële bevochtigers verhoog jij eenvoudig de luchtvochtigheid tot het gewenste niveau.

Belang luchtvochtigheid

Vervuilingen filteren uit de lucht is nodig om gezondheidsproblemen bij je personeel te voorkomen. Bij een te lage luchtvochtigheid lopen je medewerkers kans op irritatie en klachten door:

  • allergenen
  • micro-organismen
  • onaangename geuren

De uitwerking van deze stoffen veroorzaakt klachten, zoals droge ogen en uitgedroogde neus- en slijmvliezen. Hierdoor krijgen virussen en bacteriën vrij spel. Een werknemer die uitvalt door een slechte luchtkwaliteit is dan het gevolg.

Verneveling

Een goede manier om de luchtvochtigheid in je fabriekshal te vergroten, is via verneveling. Hierdoor blijft het op peil en is er te allen tijde sprake van een gezond werk- en productieklimaat. Hoe groter de ruimte, hoe meer opbrengst er nodig is om de luchtkwaliteit op een acceptabel niveau te krijgen. Industriële bevochtigers, die zorgen voor een opbrengst van ongeveer 8 liter per uur, maken dit mogelijk.

Industriële bevochtigers

Voordat je overgaat tot de aanschaf van een bevochtiger is het goed om stil te staan bij de volgende factoren:

  • maximale capaciteit van de bevochtiger
  • betrouwbaarheid
  • al dan niet verrijdbaar
  • druppelgrootte
  • onderhoud van het apparaat

Centriguaal of luchtwasser

Met industriële bevochtigers kies je voor een professioneel apparaat. Dit kan een centrifugale luchtbevochtiging of een luchtwasser zijn. Kies je voor de luchtwasser, dan wordt de luchtkwaliteit op peil gebracht door een ronddraaiend wiel dat uit filtermateriaal bestaat. Dit gaat aan de onderkant door het waterreservoir, terwijl aan de bovenkant lucht door het wiel wordt geblazen. Aan de onderkant zal het water dat geabsorbeerd is, verdampen. Bij de centrifugale luchtbevochtiger slaat een draaiende schijf het water naar buiten via een fijnmazig rooster. Dit heeft tot gevolg dat het water als een fijn nevel wordt verspreid en naar buiten wordt geblazen door de luchtstroom.